- كسب مقام سوم مسابقات بدمينتون توسط آقاي ايمان حق طلب

- كسب مقام دوم مسابقات بدمينتون توسط آقاي مهدي معصومي

- هشتمين دوره مسابقات فوتسال مؤسسه آموزش عالي اقبال لاهوري

- دکتر محمد حسین علیزاده سرپرست فدراسیون ملی ورزشهای دانشگاهی شد

- نقش ورزش در رشد شخصیت

- كسب مدال طلا آزاد يكنفره رشته بدمينتون توسط آقاي مهدي معصومي

- كسب مدال برنز آزاد يكنفره رشته بدمينتون توسط آقاي ايمان حق طلب

- كسب مقام اول تيمي بدمينتون برادران

- مراسم تقدير از ورزشكاران سال 94 و 93

- كسب مقام دوم در ماده 200*4 متر تيمي دو وميداني خواهران

- كسب مدال برنز رشته دو و ميداني خواهران توسط خانم مرجان هنري

- كسب مدال برنز رشته شنا خواهران توسط خانم زهرا كلانتري

- كسب مدال نقره رشته كشتي آزاد توسط آقاي مهدي فلاح

- كسب دو مدال توسط آقاي رضا صادقي در رشته دو وميداني

- كسب مدال طلا رشته كاراته توسط آقاي پيمان رضايي

- مدال آوران تيم جودو مؤسسه آموزش عالي اقبال لاهوري

- مدال آوران تيم شنا مؤسسه آموزش عالي اقبال لاهوري

- مدال آوران تيم تكواندو مؤسسه آموزش عالي اقبال لاهوري

- برگزاری دومين جلسه کمیته تربیت بدنی و امور ورزشي در سال جدید

- تاريخ برگزاري مسابقات انفرادي بين مؤسسات آموزش عالي خراسان

- برگزاری اولین جلسه کمیته تربیت بدنی و امور ورزشي در سال جدید

- ايمني در ورزش

- پيلاتس چيست