- كسب دو مقام رشته شنا آقاي امير رضا نوري در مسابقات كشوري

- كسب مقام سوم رشته تكواندو آقاي احسان خمسه در مسابقات كشوري

- كسب2 مقام رشته بدمينتون آقاي ايمان حق طلب در مسابقات كشوري

- كسب سه مقام رشته بدمينتون آقاي مهدي معصومي در مسابقات كشوري

- كسب مقام سوم وزن 120كيلو مسابقات كشتي توسط آقاي مهدي فلاح

- كسب مقام سوم وزن 70 كيلو مسابقات كشتي توسط آقاي احسان فلاحي

- كسب مقام سوم مشترك تكواندو توسط آقاي سيدرضا موسوي مقدم

- كسب مقام سوم مشترك مسابقات تكواندو توسط آقاي محمد رضا رحيمي

- كسب مقام اول مسابقات تكواندو توسط آقاي احسان خمسه

- كسب مقام اول 60 متر توسط آقاي رضا صادقي

- مقام سوم مسابقات 400 متر توسط آقاي عليرضا كشميري

- مقام سوم پرتاب نيزه توسط آقاي نويد تيرگاني

- نتايج بازيهاي نيمه نهايي هفتمين دوره مسابقات فوتسال

- برنامه مسابقات فوتسال دانشگاهها و مؤسسات منطقه 4 خراسان

- برنامه روز پنجشنبه مسابقات فوتسال

- برگزاري مسابقات بدمينتون جام رمضان

- كسب مدال طلا آزاد يكنفره رشته بدمينتون توسط آقاي مهدي معصومي

- كسب مدال برنز آزاد يكنفره رشته بدمينتون توسط آقاي ايمان حق طلب

- كسب مقام اول تيمي بدمينتون برادران

- كسب مقام دوم در ماده 200*4 متر تيمي دو وميداني خواهران

- كسب مدال برنز رشته دو و ميداني خواهران توسط خانم مرجان هنري

- كسب مدال برنز رشته شنا خواهران توسط خانم زهرا كلانتري

- كسب مدال نقره رشته كشتي آزاد توسط آقاي مهدي فلاح

- كسب دو مدال توسط آقاي رضا صادقي در رشته دو وميداني

- كسب مدال طلا رشته كاراته توسط آقاي پيمان رضايي

- مدال آوران تيم جودو مؤسسه آموزش عالي اقبال لاهوري

- مدال آوران تيم شنا مؤسسه آموزش عالي اقبال لاهوري

- مدال آوران تيم تكواندو مؤسسه آموزش عالي اقبال لاهوري

- تاريخ برگزاري مسابقات انفرادي بين مؤسسات آموزش عالي خراسان

- سرگروهی تیم موسسه در مسابقات والیبال پسران موسسات آموزش عالی منطقه چهار

- اولین بازی تیم موسسه در مسابقات والیبال پسران موسسات آموزش عالی منطقه چهار

- جدول گروه بندی مسابقات فوتسال کارمندان موسسات آموزش عالی منطقه چهار

- جدول گروه بندی مسابقات فوتسال موسسات آموزش عالی منطقه چهار

- جلسه ی هم اندیشی مدیران تربیت بدنی موسسات آموزش عالی منطقه چهار

- مسابقات بدمینتون

- جدول امتياز بندي مسابقات فوتسال موسسه آموزش عالي اقبال لاهوري