- هشتمين دوره مسابقات فوتسال مؤسسه آموزش عالي اقبال لاهوري

- جلسه ی هم اندیشی مدیران تربیت بدنی موسسات آموزش عالی منطقه چهار