- اولين دوره المپياد ورزشي مؤسسه آموزش عالي اقبال لاهوري

- كسب دو مقام رشته شنا آقاي امير رضا نوري در مسابقات كشوري

- كسب مقام سوم رشته تكواندو آقاي احسان خمسه در مسابقات كشوري

- كسب2 مقام رشته بدمينتون آقاي ايمان حق طلب در مسابقات كشوري

- كسب سه مقام رشته بدمينتون آقاي مهدي معصومي در مسابقات كشوري

- كسب مدال طلا آقاي امير رضا نوري در مسابقات شنا

- كسب مقام سوم توسط آقاي امير رضا نوري در مسابقات شنا

- كسب مقام قهرماني توسط آقاي خمسه در مسابقات تكواندو

- اطلاعيه مربوط به بليط تخفيف دار مجموعه ورزشي ساحلي آفتاب

- برگزاري كارگاه آموزشي تناسب اندام و آناتومی ويژه خواهران

- اطلاعيه انتخابي تيم واليبال برادران

- برنامه روز پنجشنبه مسابقات فوتسال

- هشتمين دوره مسابقات فوتسال مؤسسه آموزش عالي اقبال لاهوري

- برگزاري مسابقات بدمينتون جام رمضان

- كسب مدال طلا آزاد يكنفره رشته بدمينتون توسط آقاي مهدي معصومي

- كسب مدال برنز آزاد يكنفره رشته بدمينتون توسط آقاي ايمان حق طلب

- كسب مقام اول تيمي بدمينتون برادران

- مراسم تقدير از ورزشكاران سال 94 و 93

- كسب مقام دوم در ماده 200*4 متر تيمي دو وميداني خواهران

- كسب مدال برنز رشته دو و ميداني خواهران توسط خانم مرجان هنري

- كسب مدال برنز رشته شنا خواهران توسط خانم زهرا كلانتري

- كسب مدال نقره رشته كشتي آزاد توسط آقاي مهدي فلاح

- كسب دو مدال توسط آقاي رضا صادقي در رشته دو وميداني

- كسب مدال طلا رشته كاراته توسط آقاي پيمان رضايي

- مدال آوران تيم جودو مؤسسه آموزش عالي اقبال لاهوري

- مدال آوران تيم شنا مؤسسه آموزش عالي اقبال لاهوري

- مدال آوران تيم تكواندو مؤسسه آموزش عالي اقبال لاهوري

- تاريخ برگزاري مسابقات انفرادي بين مؤسسات آموزش عالي خراسان

- سرگروهی تیم موسسه در مسابقات والیبال پسران موسسات آموزش عالی منطقه چهار

- اولین بازی تیم موسسه در مسابقات والیبال پسران موسسات آموزش عالی منطقه چهار

- جدول گروه بندی مسابقات فوتسال کارمندان موسسات آموزش عالی منطقه چهار

- جدول گروه بندی مسابقات فوتسال موسسات آموزش عالی منطقه چهار