كسب مقام سوم وزن 120كيلو مسابقات كشتي توسط آقاي مهدي فلاح

كسب مقام سوم وزن 120كيلو مسابقات كشتي توسط آقاي مهدي فلاح


تاریخ خبر : ۱۹-۱۲-۹۴    امتیاز: 0 از 5  ( مجموع آرا : 0)

ن مسابقات در روز دوشنبه ساعت 17 برگزار گرديد


و دانشجويان به روي باسكول رفتند و در روز سه شنبه مورخ 4/12/94 مسابقات در خانه كشتي پيگيري گرديد كه آقاي مهدي فلاح دانشجوي رشته كارشناسي برق توانست مقام سوم وزن 120 كيلو را بدست آورد.پرتال ورزشی موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری