مقام سوم مسابقات 400 متر توسط آقاي عليرضا كشميري

مقام سوم مسابقات 400 متر توسط آقاي عليرضا كشميري


تاریخ خبر : ۰۶-۱۲-۹۴    امتیاز: 0 از 5  ( مجموع آرا : 0)

اين مسابقات در روز شنبه مورخ 01/12/94 در پيست باغبانباشي


مقام سوم مسابقات 400 متر توسط آقاي عليرضا كشميري

اين مسابقات در روز شنبه مورخ 01/12/94 در پيست باغبانباشي  با حضور تيمهايي از دانشگاههاي سجاد،خيام ،سناباد،بينالود،توس،خاوران،تابران،سناباد،فردوس و... پيگيري گرديد كه آقاي عليرضا كشميري توانست مقام سوم ماده 400 متر ر ا كسب نمايد.پرتال ورزشی موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری