اولين دوره المپياد ورزشي مؤسسه آموزش عالي اقبال لاهوري

 مؤسسه آموزش عالي اقبال لاهوري براي اولين بار برگزار مي نمايد.


كسب دو مقام رشته شنا آقاي امير رضا نوري در مسابقات كشوري

مسابقات  كشوري در مورخ 17/12/1394 در استان قزوين برگزار گرديد


كسب مقام سوم رشته تكواندو آقاي احسان خمسه در مسابقات كشوري

مسابقات  كشوري در مورخ 18/12/1394 در استان قزوين برگزار گرديد


كسب2 مقام رشته بدمينتون آقاي ايمان حق طلب در مسابقات كشوري

مسابقات  كشوري در مورخ 17/12/1394 در استان قزوين برگزار گرديد


كسب سه مقام رشته بدمينتون آقاي مهدي معصومي در مسابقات كشوري

مسابقات  كشوري در مورخ 17/12/1394 در استان قزوين برگزار گرديد


كسب مقام سوم وزن 120كيلو مسابقات كشتي توسط آقاي مهدي فلاح

ن مسابقات در روز دوشنبه ساعت 17 برگزار گرديد


كسب مقام سوم وزن 70 كيلو مسابقات كشتي توسط آقاي احسان فلاحي

كشي اين مسابقات در روز دوشنبه ساعت 17 برگزار گرديد


كسب مقام سوم وزن 61 كيلو كشتي آزاد توسط آقاي امير وطن دوست

وزن كشي اين مسابقات در روز دوشنبه ساعت 17 برگزار گرديد


كسب مقام سوم مشترك تكواندو توسط آقاي سيدرضا موسوي مقدم

اين مسابقات در روز جمعه مورخ 30/11/94 برگزار گرديد


كسب مقام سوم مشترك مسابقات تكواندو توسط آقاي محمد رضا رحيمي

اين مسابقات در روز جمعه مورخ 30/11/94 برگزار گرديد


كسب مقام اول مسابقات تكواندو توسط آقاي احسان خمسه

اين مسابقات در روز جمعه مورخ 30/11/94 برگزار گرديد


كسب مقام اول 60 متر توسط آقاي رضا صادقي

اين مسابقات در روز شنبه مورخ 01/12/94 در پيست باغبانباشي


مقام سوم مسابقات 400 متر توسط آقاي عليرضا كشميري

اين مسابقات در روز شنبه مورخ 01/12/94 در پيست باغبانباشي


مقام سوم پرتاب نيزه توسط آقاي نويد تيرگاني

اين مسابقات در روز شنبه مورخ 01/12/94 در پيست باغبانباشي


كسب مقام اول مسابقات دو و ميداني ماده 200*4 متر توسط مؤسسه

اين مسابقات در روز شنبه مورخ 01/12/94 در پيست باغبانباشي


كسب مقام سوم مسابقات بدمينتون توسط آقاي ايمان حق طلب

اين مسابقات در روز شنبه 01/12/94 ساعت 14 در سالن ورزشي واقع در بلوار نامجو


كسب مقام دوم مسابقات بدمينتون توسط آقاي مهدي معصومي

اين مسابقات در روز شنبه 01/12/94 ساعت 14 در سالن ورزشي واقع در بلوار نامجو


كسب مقام اول 50*4 آزاد تيمي مسابقات شنا

اين مسابقات در روز پنجشنبه مورخ 29/11/94 ساعت 9 در استخر آب منطقه اي واقع در بلوار رضوي برگزار گرديد


كسب مدال برنز آقاي مرتضي هاشم آبادي در مسابقات شنا

اين مسابقات در روز پنجشنبه مورخ 29/11/94 ساعت 9 در استخر آب منطقه اي واقع در بلوار رضوي برگزار گرديد


كسب مدال طلا آقاي امير رضا نوري در مسابقات شنا

اين مسابقات در روز پنجشنبه مورخ 29/11/94 ساعت 9 در استخر آب منطقه اي واقع در بلوار رضوي برگزار گرديد

 


   1  2  3  4