- كسب دو مقام رشته شنا آقاي امير رضا نوري در مسابقات كشوري

- كسب مقام سوم رشته تكواندو آقاي احسان خمسه در مسابقات كشوري

- كسب2 مقام رشته بدمينتون آقاي ايمان حق طلب در مسابقات كشوري

- كسب سه مقام رشته بدمينتون آقاي مهدي معصومي در مسابقات كشوري

- كسب مقام اول 60 متر توسط آقاي رضا صادقي

- نتايج بازيهاي نيمه نهايي هفتمين دوره مسابقات فوتسال

- برنامه مسابقات فوتسال دانشگاهها و مؤسسات منطقه 4 خراسان

- برنامه روز پنجشنبه مسابقات فوتسال

- كسب مدال طلا آزاد يكنفره رشته بدمينتون توسط آقاي مهدي معصومي

- كسب مدال برنز آزاد يكنفره رشته بدمينتون توسط آقاي ايمان حق طلب

- كسب مقام دوم در ماده 200*4 متر تيمي دو وميداني خواهران

- كسب مدال برنز رشته دو و ميداني خواهران توسط خانم مرجان هنري

- كسب مدال برنز رشته شنا خواهران توسط خانم زهرا كلانتري

- كسب مدال نقره رشته كشتي آزاد توسط آقاي مهدي فلاح

- كسب دو مدال توسط آقاي رضا صادقي در رشته دو وميداني

- كسب مدال طلا رشته كاراته توسط آقاي پيمان رضايي

- مدال آوران تيم جودو مؤسسه آموزش عالي اقبال لاهوري

- سرگروهی تیم موسسه در مسابقات والیبال پسران موسسات آموزش عالی منطقه چهار

- اولین بازی تیم موسسه در مسابقات والیبال پسران موسسات آموزش عالی منطقه چهار