كسب مقام اول 60 متر توسط آقاي رضا صادقي

كسب مقام اول 60 متر توسط آقاي رضا صادقي


تاریخ خبر : ۰۶-۱۲-۹۴    امتیاز: 4 از 5  ( مجموع آرا : 3)

اين مسابقات در روز شنبه مورخ 01/12/94 در پيست باغبانباشي


كسب مقام اول مسابقات دو و ميداني ماده 60 متر توسط آقاي رضا صادقي

اين مسابقات در روز شنبه مورخ 01/12/94 در پيست باغبانباشي  با حضور تيمهايي از دانشگاههاي سجاد،خيام ،سناباد،بينالود،توس،خاوران،تابران،سناباد،فردوس و... پيگيري گرديد كه آقاي رضا صادقي توانست مقام اول ماده 60 متر ر ا كسب نمايد.پرتال ورزشی موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری