كسب مقام سوم توسط آقاي امير رضا نوري در مسابقات شنا

كسب مقام سوم توسط آقاي امير رضا نوري در مسابقات شنا


تاریخ خبر : ۱۵-۱۱-۹۴    امتیاز: 4 از 5  ( مجموع آرا : 3)

مسابقات شنا شبكه جامع دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي خراسان رضوي

 


در روز پنجشنبه مورخ 15/11/94 در استخر پرديس واقع در دانشگاه فردوسي و به ميزباني دانشگاه فردوسي و با حضور حدود 65 نفر شركت كننده از دانشگاه فردوسي،دانشگاه آزاد ،علوم پزشكي فردوسي،اقبال لاهوري،خيام،امام رضا،سناباد،شانديز،فرهنگيان،پيام نور،جامع علمي كاربردي،بينالود و تربت حيدريه  در ساعت 8 برگزار گرديد.

اين مسابقات در سطح بسيار بالايي  برگزار شد كه آقاي امير رضا نوري دانشجوي رشته كارشناسي عمران  مؤسسه آموزش عالي اقبال لاهوري توانست در ماده قورباغه  مقام سوم اين دوره از مسابقات را كسب نمايد و براي دانشگاه افتخار آفريني نمايد.

مؤسسه آموزش عالي اقبال لاهوري با 4 نفر شناگر در اين مسابقات شركت نمود كه توانست در ماده 4*50 مختلط تيمي در بين كل تيم هاي شركت كننده مقام چهارم را كسب نمايد.ضمنا تيم دانشگاه در بين مؤسسات آموزش عالي بهترين مقام را كسب نمود و توانست باعث سربلندي به عنوان  نماينده اي  از مؤسسات آموزش عالي در اين مسابقات باشد.

 پرتال ورزشی موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری