كسب مقام اول تيمي بدمينتون برادران

كسب مقام اول تيمي بدمينتون برادران


تاریخ خبر : ۰۷-۰۵-۹۴    امتیاز: 0 از 5  ( مجموع آرا : 0)

دانشجويان تيم بدمينتون  مؤسسه آموزش عالي اقبال لاهوري در مسابقات ورزشي دانشگاه/موسسات آموزش عالي غيردولتي – غيرانتفاعي منطقه 4


توانستند مقام اول تيمي اين دوره از مسابقات را كسب نموده و افتخار افريني كنندپرتال ورزشی موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری