كسب مقام دوم در ماده 200*4 متر تيمي دو وميداني خواهران

كسب مقام دوم در ماده 200*4 متر تيمي دو وميداني خواهران


تاریخ خبر : ۲۷-۰۳-۹۴    امتیاز: 0 از 5  ( مجموع آرا : 0)

دانشجويان تيم دو و ميداني مؤسسه آموزش عالي اقبال لاهوري در مسابقات ورزشي دانشگاه/موسسات آموزش عالي غيردولتي – غيرانتفاعي منطقه 4


توانستند مقام دوم ماده 200*4 تيمي اين دوره از مسابقات را كسب نموده و افتخار افريني كنندپرتال ورزشی موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری