برگزاری دومين جلسه کمیته تربیت بدنی و امور ورزشي در سال جدید

برگزاری دومين جلسه کمیته تربیت بدنی و امور ورزشي در سال جدید


تاریخ خبر : ۰۳-۰۳-۹۴    امتیاز: 0 از 5  ( مجموع آرا : 0)

برگزاری دومين جلسه کمیته تربیت بدنی و امور ورزشي در سال جدید ،تاریخ و ساعت برگزاری : 29/1/94 - 10:30

مکان برگزاری : دفتر معاون انشجویی و رييس شوراي تربيت بدني و ورزش


اعضای حاضر در جلسه :

آقای مهندس فاضل نسب : معاون دانشجویی و رئيس کمیته تربیت بدنی و امور ورزشي موسسه آموزش عالي اقبال الاهوری

آقای جواد گلستانی : کارشناس امور دانشجویی و عضو كميته تربیت بدنی و امور ورزشي

آقای باقر رضازاده گلی : مربي تربيت بدني و عضو كميته تربیت بدنی و امور ورزشي

سرکار خانم سلیمانی : مربي تربيت بدني و عضو كميته تربیت بدنی و امور ورزشي

آقای مهدی معصومی : نماینده رشته ورزشی بدمینتون و عضو كميته تربیت بدنی و امور ورزشي

آقای امیر رضا نوری : نماینده رشته ورزشی شنا و عضو كميته تربیت بدنی و امور ورزشي

آقای محمدرضا سندگل : نماينده بسيج دانشجويي و دبیر کمیته تربیت بدنی و امور ورزشي

آقای مهدي فلاح : نماینده رشته ورزشی كشتي و عضو كميته تربیت بدنی و امور ورزشي

سرکار خانم ضميري : نماینده رشته ورزشی دوميداني خواهران وعضو كميته تربیت بدنی و امور ورزشي

مباحث مطرح شده در جلسه :

مصوبات جلسه :

ارسال تمامي آئين نامه هاي ورزشي مسابقات به اعضا كميته تربيت بدني و ورزش

 

 

 

 

 

 

 

 

 پرتال ورزشی موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری