كسب مقام اول 60 متر توسط آقاي رضا صادقي


تاریخ ثبت : ۰۶-۱۲-۹۴    موضوع : اخبار    امتیاز: 4 از 5  ( مجموع آرا : 3)
بازدید : ۷۴۵

اين مسابقات در روز شنبه مورخ 01/12/94 در پيست باغبانباشي


كسب مقام اول مسابقات دو و ميداني ماده 60 متر توسط آقاي رضا صادقي

اين مسابقات در روز شنبه مورخ 01/12/94 در پيست باغبانباشي  با حضور تيمهايي از دانشگاههاي سجاد،خيام ،سناباد،بينالود،توس،خاوران،تابران،سناباد،فردوس و... پيگيري گرديد كه آقاي رضا صادقي توانست مقام اول ماده 60 متر ر ا كسب نمايد.کلمات کلیدی : ماده 60 متر ، مسابقات دو و ميداني ، مؤسسه آموزش عالي اقبال

   پرینت مطلب

ثبت نظر