بليط هاي تخفيف دار مجموعه هاي ورزشي


تاریخ ثبت : ۳۱-۰۲-۹۴
بازدید : ۲۰۱۰

بدين وسيله به اطلاع دانشجويان گرامي ميرساند بليط تخفيف دار مجموعه ورزشي  آبي آفتاب با قيمت 13000 تومان ارائه ميگردد.دانشجويان ميتوانند جهت دريافت بليط به امور دانشجويي مراجعه فرمايند.